کوتاه ترین قصه غضنفر...

کوتاهترین قصه غضنفر...

 

یکی بید یکی نبید

 

خدا ما را آفرید تا آدم باشیم

 

قصه ی ما بسر رسید

 

خدا به خواسته اش نرسید!!!

 

منتظر قصه بعدی باشید...

 

/ 2 نظر / 14 بازدید
میرزا

[تعجب][تعجب][تعجب][تعجب][تعجب][تعجب][تعجب][تعجب][تعجب][تعجب][تعجب][تعجب][تعجب][تعجب]

Am!R

خخخ غضنفر ننویسی بهتره ها