مدرسه

سلام من دوباره اومدم.من شاهددرس می خونم امسال هم درسام سخته شماهم مدرسه هاتون روبگین؟

/ 3 نظر / 15 بازدید
السا

من هم همینطور ولی من هشتم هستم [تایید][زبان]

السا

ایرانی هستم به وطنم هم افتخار می کنم [بغل][گل][لبخند]