/ 2 نظر / 14 بازدید
پدرام

خدایم را دوست دارم؛ همان خدایی که: دغدغه ای برای از دست دادنش ندارم همان خدایی که مرا در آغوش گرفت و از مسیر گل و لای عبور میدهد. خدایم را عاشقانه دوست دارم و میپرستم نه ترسی دارم برای نابودی اش و نه غمگینم در نبود حضورش. او همیشه به من لبخند میزند و مرا عاشقانه دوست دارد آی مردم بشنوید: که من تنها خدا برایم کافی است

شقایق

چییی؟؟ تو جووونی؟ برو بچه هنوز دهنت بوی شیر میده...کوچولوووووووووووووووووووووو[پلک]