یادش بخیر

یادش بخیربچه که بودیم همیشه وقتی یه ترشک دستمون میومدتاته اون روبالا نمی آوردیم ولش نمی کردیم حتی پوستشم برعکس می کردیم.خجالت                                              یادش بخیرهرموقع که میرفتیم پارک باحسرت به اونی که تاب میخوردنگاه میکردیم که شایددلش بسوزه واجازه بده ما تاب بخوریم ولی وقتی خودمون داشتیم تاب می خوردیم به کسی نمی دادیمخندهواقعاکه یادش بخیر....................................................................

/ 1 نظر / 18 بازدید
شقایق

چی چیو یادش بخیر الانم اینطوری هستی دیگه...همچین میگه که انگار الان چ قدر بزرگه...واه واه واه[قهقهه]