/ 5 نظر / 13 بازدید
میرزا

نماینده سایپا دیشب بادادن بیانیه ای گفت؛ بافرستادن انواع پراید بع عراق انتقام خون شهدا را خواههیم گرفت!!!!!!! همین آخرین اس تو گوشیمه[خنده]

رهاراد

آخرین اس گوش ی من : بپر ببینم[بغل]

مریم

آخرین اس ام اس اممممممممممممم آهان "اوچی[چشمک]" دوسم بهم فرستاده [نیشخند]

Am!R

خوابی یا بیدار؟گوشی پیشته؟الو الو بووووق خخ شاید باورت نشه ولی این آخرین اس که دادم چی؟من بیرونم اینم آخرین اسی که گرفتم البت مخاطبای این دو اس دونفر جدان ها

raha1079

این بود: دارم میام تو کجایی؟؟!![نیشخند]