/ 6 نظر / 16 بازدید
Shakila

اندی داییمه[نیشخند]

شقایق

دوست دارم[قهقهه][قهقهه][قهقهه]

kimia

با حاليش كه باحال نيس ولي درغيش راسته راسته ميشه دو تا بگم؟يك اينكه من از ته دل عاشق جاستين بيبرن دو من خيلي زشتم

امین

بابام خر داره[نیشخند]

دنیا

سلناگومزخواهرمه[نیشخند]